Voimauttava taidetyöskentely

                                                                                        
Emme aina osaa sanoittaa tunteitamme tai olotilaamme. Taidetyöskentelyn avulla asiakas voi siirtää tuntemuksiaan maalaukseen, joka voi tuoda ainakin hetkellistä helpotusta. Työskentelyn aikana tapahtuu paljon sanatonta psyykkistä työskentelyä yhdessä fyysisen ja muun aistitoiminnan kanssa.  
On tärkeää painottaa asiakkaalle, että taidetyöskentely ei vaadi ennakkotietoja tai -taitoja, eikä myöskään taiteellista lahjakkuutta. Taidetyöskentelyä voidaan käyttää yksilö- tai ryhmäohjauksessa. 

Maalausprosessin aikana asiakas tuo ulos tuntemuksiaan tai ahdistusta aiheuttavia ajatuksia ja asioita, jolloin siihen tulee välimatkaa. Asioista puhuminen tekemisen ja valmiin työn äärellä on helpompaa terapeutin kanssa. Maalatessa on usein valintojen ja päätösten edessä. On ratkaistava mitä ottaa, mitä jättää ottamatta maalaukseen ja milloin tekemisen lopettaa. Maalausta tehdessä asiakas voi kokea jotain aivan uusia ja yllättäviä asioita itsestään, muistaa jotain sellaista, joka on unohtunut tai löytää sellaisia kokemuksia, joita hän ei ole tiedostanut olevan olemassa. 

Taidetyöskentelyssä vaikeita asioita on mahdollista käsitellä ja muokata symbolisella tasolla. Jos maalaus aiheuttaa asiakkaassa ahdistusta tai muutoin kurjaa oloa, niin maalauksen jälkeen voi tehdä valoisamman. On tärkeää löytää maalauksissa olemassa oleva toivo ja uuden kasvun mahdollisuus. Taidetyöskentelyssä oleellista on synnyttää asiakkaalle itselleen uusi merkityksellinen ja voimauttava oivallus ja kokemus miten maalaustaide voi lievittää ahdistusta ja lisätä mielekkyyttä elämän polulle. 
                                                                                  
 Millaisen kuvan haluaisit maalata elämästäsi, kun kaikki on hyvin?   

 Varaa itsellesi aika kohdassa Ajanvaraus.                            
                                                                                              
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                           (c)2023 starful Oy oikeudet pidätetään