Lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Lyhytterapiaan tulevan asiakkaan tavoitteet ovat usein hyvin yleisiä: hän hakee tasapainoa, mielenrauhaa, elämänhallintaa, onnellisuutta tai vapautta. Koska menneisyyttä ei voida muuttaa, on viisaampaa keskittyä nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Myönteiset mielikuvat antavat asiakkaalle tavoitteen, jota kohti pyrkiä, ja luovat siten toiveikkuutta. Tulevaisuuden toiveista tulee eräänlainen kompassi, joka auttaa asiakasta suuntautumaan kohti tavoitteitaan. Pienetkin edistymiset ovat tärkeitä, koska ne vahvistavat itsetuntoa ja lisäävät toivoa ongelmien ratkaisemisesta. Onkin tärkeää oivaltaa, että meillä on mahdollisuus tehdä valintoja mielekkyyden lisäämiseksi tiellämme, kukin omien kykyjensä mukaan. Meillä jokaisella on oma ihmisen kokoinen paikkamme, merkityksellinen ja arvokas sellainen, valoineen ja varjoineen. 

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa keskitytään asiakkaan vahvuuksiin, edistykseen ja omiin ratkaisuihin mielekkyyden lisäämiseksi elämään. Tämän ajattelutavan mukaan ihmisellä on olemassa resurssit ja voimavarat auttaa itseään. Tätä kutsutaan myös voimavarakeskeiseksi lähestymistavaksi. Lyhytterapiassa hyödynnetään asiakkaan voimavarat, vahvuudet sekä aiemmat onnistumiskokemukset. Se on luonteeltaan tavoitteellista ja asiakaslähtöistä työskentelyä, jossa edistetään konkreettisesti asiakkaan toimijuutta. Ratkaisukeskeisyydellä ei suinkaan tarkoiteta, että asiakkaalle tarjotaan valmiita ratkaisuja, vaan sitä voi kuvailla toivon ja toipumisen terapiaksi. 

Ratkaisukeskeisessä asiakkaan ohjauksessa pyritään positiivisen psykologian keinoin rakentamaan toiveikkuutta, myönteisiä emootioita, onnistumisia, luonteen vahvuuksia ja merkityksellisyyden kokemusta. Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa luodaan mielikuva siitä, miten asiat ovat sitten kun kaikki on hyvin. Näin käytetään hyväksi tulevaisuuden vetovoimaa. Lisäksi on tärkeää tukea asioita, joita asiakas itse on jo kokenut toimivaksi tavaksi omassa eheytymisprosessissaan.  

Lainatakseni Leonard Cohenin sanoja: Meissä jokaisessa on särö. Tuosta säröstä valo pääsee sisään.  Se valonpilkahdus voi olla vaikka höyhenen kokoinen, kevyt mutta voimaannuttava. Tärkeintä on nähdä se valo, sen pienenkin hetken tuoma ilo ja toivo.  

Lyhytterapia koostuu tyypillisesti 1-25 kerran tapaamisista ja se ei ole Kela-korvattavuuden piirissä.

Otathan rohkeasti yhteyttä, niin katsotaan miten voimme yhdessä löytää keinoja  melekkyyden lisäämiseksi elämässäsi. Kohdasta Ajanvarais läydät vapaat ajat. 
(c)2023 starful Oy oikeudet pidätetään